پولکی

عضویت : 1396/10/17
زن
فوق لیسانس
این ماه حتما مامان میشم خدا جونم بهم  یه دو قلوی  پسر ودختر  خیلی ناز وسالم وصالح میده مطمعنم، دوستای خوبم دعام کنید لطفا �
من و فرزندانم

فقط 15 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40