جوجوووو

عضویت : 1397/01/29
زن
درج نشده است
                  هرکس بد ما به خلق گوید😯                                      ما چهره ز غم نمیخراشیم 😌                   ما خوبی او به خلق گوییم تا هردو دروغ گفته باشیم😊
موردی یافت نشد!