نفسیb

عضویت : 1396/10/06
زن
دیپلم
از دیگران شکایت نمیکنم بلکه خودم را تغییر میدهم💪 چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست مبارزه انسان را داغ میکند و تجربه انسان را پخته میکند هر داغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود
من و فرزندانم
یارم،دیارم - پسر - 4 سال
موردی یافت نشد!