*اولدوز*

عضویت : 1393/02/02
زن
35 سال
لیسانس
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی دعا نکرده قرعه به نام تو میشود
من و فرزندانم
الی - دختر - 7 سال
1456