لیلی گلستان در تداکس تهران

لیلی گلستان، مترجم نامدار به تازگی چیزهایی بر سکوی «تداِکس تهران» گفت که تاکنون از دهان "هیچ" زن ایرانی بر سکوی هیچ سخنرانی نشنیده‌اید. لطفا به هیچ عنوان این ویدیو را از دست ندهید.

ارسال نظر شما

login captcha

عالیه. خیلی خوب بود.