میمونمت

عضویت : 1396/07/13
زن
35 سال
درج نشده است
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد ...
با احمق بحث نمی کنم و می گذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند..( جرأت کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید.خود را همان که هستید نشان دهید. )
من و فرزندانم
A - پسر - 17 سال
موردی یافت نشد!