آفرودیت

آفرودیت

آفرودیت (Aphrodite): تلفظِ فارسیِ نامِ الهه‌ عشق، زیبایی و خرسندی در یونان باستان.

جنسیت :
زن
سن :
26
مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد
امضاء :
زیبایید؛ اما خالی هستید... برایتان نمی‌شود مُرد.