مهیا97

عضویت : 1397/09/25
زن
لیسانس
در دنیایی که گرگها زوزه می کشند بره  شدن تاوان سختی دارد ،،،،،، قلبم ساده بود اما عقلم دیگه همراش نیست