2211052

عضویت : 1393/11/28
زن
33 سال
اگر دیدی بچه ات گریه می کنه، وقت خودت رابرای ساکت کردنش تلف نکن،.. به کبوتری یا تکه ابری درآسمان اشاره کن، تابه آن بنگرد.. چون فیزیولوژی انسان برای گریه، نگاه به پایین کردن هست.
7 موضوع
پست
نظرتون در مورد اسم .
1397/11/09 23:09:05 26 پست
26
مسکن
1397/06/10 11:21:54 9 پست
9
ناباروری
1397/04/01 02:24:16 22 پست
22
یه سوال بی بی چکی
1397/02/11 09:46:14 7 پست
7
متخصص پوست
1396/11/03 02:02:33 6 پست
6
رنگ کردن مو ....
1396/10/28 01:29:09 23 پست
23
1652