دخترپاییزم

عضویت : 1396/09/01
زن
24 سال
انصرافی پزشکی

 زینب الحورا

الحمدالله الذی جعل اعدائنا من الحمقاء
65 موضوع
پست
یه لحظه بیاین‌
1397/11/26 20:31:05 4 پست
4
کیا ججامت انجام دادن ؟
1397/11/26 20:15:28 27 پست
27
سرطان معده
1397/11/24 22:17:48 7 پست
7
هنوز تنم میلرزه
1397/11/23 17:39:27 72 پست
72
روز مشاور
1397/11/20 18:10:57 1 پست
1
تا مرز خودکشی
1397/11/15 16:25:14 58 پست
58
شماهم اینجوری هستین ؟
1397/11/10 21:07:11 46 پست
46
یه لحظه لطفا
1397/11/07 03:27:49 15 پست
15
شما بگین
1397/11/06 02:01:25 19 پست
19
یه سوال ریز ...
1397/11/03 21:04:44 28 پست
28