آلامتوو

عضویت : 1396/10/20
زن
لیسانس
خوشبختیمو مدیون همسر گلم هستم😘
آدمک آخر دنیاست بخند.. آدمک مرگ همین جاست بخند.. دستخطی که تو را عاشق کرد  شوخی کاغذی ماست بخند.. آدمک خر نشوی گریه کنی،، کل دنیا سراب است، بخند..
من و فرزندانم
- پسر - 2 سال