فائزه۱۸۱۰

عضویت : 1397/03/29
زن
21 سال
دانشجو دندانپزشکی
مردِ من چشمهایش لبریز از آرامش است...وقتی کنارم قدم میزند از هیچ چیز و هیچ کس ترسی ندارم...او معنای تمام و کمال واژه‌ی امنیت است...قول هایش قول است...تهِ چشمانش پاکی موج میزند...برای عاشقانه هایم مجنون است و برای بچگی کردن هایم پدر ...مردِ من مــــرد است و محکم...آنقدر محکم ک میتوانم با خیال راحت کنارش همان دختربچه‌ی ساده‌ باشم 
10 موضوع
پست
اولین مهمانی
1397/12/22 23:44:33 33 پست
33
سلام
1397/12/14 23:07:20 0 پست
0
الویه
1397/11/26 01:25:25 32 پست
32
خانمای کاشان
1397/11/10 14:22:31 0 پست
0
نی نی یار بیااا
1397/11/09 22:45:22 0 پست
0
34
توبه
1397/11/03 00:14:07 14 پست
14