مادرسادات

عضویت : 1396/11/03
زن
22 سال
محصل
یاحـــسن ...تو چه کردی که مـن از خواب و خوراک افتادم به اَبی اَنتَ وَ اُمی و هــــمه اَجدادم💚جــان و دلــم فدای شمــا آقـــا .