ندا29728

عضویت : 1389/07/27
زن
37 سال
مـــن کسانی را می شــناسم که با صـــدای بلند دعــــا میخوانند امـــا دستشان به ستـــاره ای نمی رسد امــا کسانی هستند که بی دعـــــا با خــــدا دست می دهـــند..
1456