آنااام

عضویت : 1400/08/13
زن
22 سال
فوق تخصص کاربری های نامنظم🤭😝
👑از قضـاوتـ مـردم دلـگـیـر نـشـو،مـهـم تـویـی مـهـم خـودتـی کـه مـیـفـهـمـی دارن اشـتـبـاه مـیـکنـن مـهـم ایـنـه کـه الـان مـیـفـهـمـی کـی لـیـاقـتـ تـو رو داره ایـنـکـه مـیـفـهـمـی نـبـایـد بـرای هـمـه از خـودتـ مـایـه بـذاری از بـرداشـتـ مـردم نـتـرس…🥀🙃                                           https://harfeto.timefriend.net/16649870581081
من و فرزندانم
:) - پسر - 3 سال
54 موضوع
پست