رولت___جان

عضویت : 1398/04/15
زن
درج نشده است
آنقدر صبور بوده ام ،آنقدر تحمل کرده ام،که خستگی سالهای عمرم بر قلبم سنگینی می کند.هیچکس هم مدال افتخار صبوری بر گردنم نیاویخت و من فقط گرفتار یک عادت لعنتی شدم که در چشم دیگران وظیفه ای بیش نبود.چقد دیر فهمیدم صبوری که از حد بگذرد باران حماقت بر سرت آوار میشود😔😔😔😔
من و فرزندانم
- دختر - زیر یک سال
82 موضوع
پست
39
عکس
1398/07/16 17:47:30 21 پست
21
پولو بدم شوهرم؟
1398/07/14 11:24:37 23 پست
23
گند زدم واقعا
1398/07/09 00:13:38 41 پست
41
خواهرشوهرم زنگ زد
1398/07/08 11:55:13 13 پست
13