کندی_جونتونم

عضویت : 1400/02/15
زن
درج نشده است
خدایی که هستی و ناظری و به من گفتی که اونهای که ادعای خدایی دارن خالق پوست هسته خرمایی نیستن آره خدایا من بهت ایمان دارم خودت راه برام هموار کن چون تو راست میگی و من جز تو به خدایی ایمان ندارم دستمو بگیر و قلبم رو محو عشق خودت کن بهم قدرت بده که اگه تو خدای من باشی من از احدی نترسم و حقم رو میگیرم تا پای جون وایستادم پای باورام و اعتقاداتم وجود منو در برابر یه عده بی خرد کم نکن خدایا میشه باشی؟ تا لحظه ی مرگم من بهت محتاجم و بعد اون هم به کرمت من محتاجم خدایا بهم پشت نکن حالا که تا اینجا منو آوردی و جونم و بهم دادی دستمو ول نکن باشه؟ 
260 موضوع
پست