آوا63

عضویت : 1396/08/10
زن
دکترا
زن طلاییست که عاشق شدنش اجباریست
زن طلاییست که عاشق شدنش اجباریست ، همچو برگیست که گریان شدنش اخطار است ، مثل ماه است که در پرده  شب الماس است ، همچو خورشید زیبا شدنش تکرار است . 
1286