شادی1391

عضویت : 1397/01/17
زن
29 سال
دکتری اقتصاد
نویسنده ؛ پژوهشگر ؛ تحلیلگر مسایل اقتصادی و مولف . دکترای اقتصاد هستم !  خداوند را شاکرم بخاطر خانواده و سلامتی ام 
من و فرزندانم
حسین کوچولو - پسر - زیر یک سال
شایان - پسر - 5 سال