نامانا

عضویت : 1397/03/09
زن
درج نشده است
در من دختریست خردسال که درد عروسک کهنه خویش را یدک میکشد و آهسته اشک میریزد و در خود فرو میرود در من دختریست معصوم .در من دختریست که زل زده به چشمهایم و دم نمیزند...
1786