سکویای

عضویت : 1401/10/07
زن
درج نشده است
لطف حق با تو مداراها‌ کند/چونکه‌ از حد‌بگذرد‌ رسوا کند