ااالمیرا

عضویت : 1397/09/03
زن
63 موضوع
پست
بستری شدم
1398/03/27 18:43:24 30 پست
30
سزارین
1398/03/27 02:17:06 18 پست
18
اتاق عمل
1398/03/26 23:58:38 49 پست
49
حس بغل گرفتن اولین بچه
1398/03/25 16:30:47 22 پست
22
آمپول بیحسی در سزارین
1398/03/25 02:47:52 38 پست
38
درد زایمان
1398/03/03 02:23:58 28 پست
28