پروانه۱۰۵

عضویت : 1397/11/08
زن
21 سال
لیسانس
گفته ‏"یَداللَهِ فَوقَ أَیْدِیهِم"یعنی بنده‌ی من ‏نگران فردایت نباش‏از اَفعال آدم‌ها دلگیرنشو‏کاری ازآنها‏برنمی‌آید،دستت را به من بده،‏تا من نخواهم برگی از درخت نمی‌افتد  
56 موضوع
پست
باشوهرم قهرم
1398/03/29 20:12:42 39 پست
39
خسیس ترین فردی که دیدین
1398/03/28 12:53:43 142 پست
142
همسایه
1398/03/27 22:20:15 4 پست
4
چقدرسخته...
1398/03/23 23:13:07 10 پست
10
آرایشگر داریم اینجا؟!
1398/03/13 10:10:46 4 پست
4
رفتار زشت بعضی از کاربرا
1398/03/12 20:17:22 104 پست
104
دلم میخواد...
1398/03/12 19:07:19 10 پست
10