مهربانو4110

عضویت : 1395/04/28
زن
34 سال
این چه استغناست یا رب؛وین چه قادر حکمت است*******که این همه زخم نهان است و مجال آه نیست!