خیار_گوجه_تورپ

عضویت : 1398/03/09
زن
درج نشده است
کاربر حسنکم هستم💖اگر کسی می‌خواهد به تنهایی به بهشت برود انسان خوب و بی‌ آزاری است!ولی اذیت و آزار مردم از آنجایی شروع میشود که یك دسته دیگر میخواهند بجز خودشان بقیه را هم با زور به بهشت ببرند!