الی۸۸۶۷

عضویت : 1398/06/05
زن
دیپلم
توانایی زندگی در لحظه و داشتن رضایت خاطر در لحظه‌ی حال را بسیاری از مردم ندارندوقتی در حال خوردن سوپ هستیدبه دسر فکر نکنید. وقتی در حال خواندن کتاب هستیددقت کنید، ببینید افکار شما کجا هستند.هنگام مسافرت به جای اینکه فکر کنید هنگام برگشتن به خانه چه کارهایی باید انجام شود، در همان مسافرت باشید و کیفش را ببرید.اجازه ندهید لحظه اکنون که غیر قابل وصف است از دست برود.همه دارایی شما لحظه‌ی حال است
من و فرزندانم
- دختر - زیر یک سال