momoooooo

عضویت : 1400/01/01
زن
زیر یک سال
خدایی مدرک من برات نون و اب میشه؟!🤔😜
نّ حّاّ لّ شّوّخیّ دّاّرّمّ نّ دّعّوّاّ نّ حّرّف ّ زّدّنّ نّ دّعّوّاّ کّرّدّنّ نّهّ کّلّ کّلّ کّرّدّنّ وّ نّ ...کّلّاّ حّاّلّ وّ حّوّصّلّهّ هّیّچّ کّاّرّیّ رّوّ نّدّاّرّمّ پّسّ اّگّهّ چّیّزّیّ شّدّ وّ اّزّ دّسّتّمّ نّاّرّاّحّتّ شّدّیّدّ عّذّرّ مّیّخوّاّمّ چّوّنّ کّاّرّاّمّ دّسّتّ خوّدّمّ نّیّسّتّ🙂💔