پری،دریایی

عضویت : 1396/07/25
زن
درج نشده است

گاهی توزندگیت به ی جای میرسی که نه راه پس داری نه راه پیش دقیق من الان توهمون نقطه قراردارم ومحکومم به تنهایی.

ی دنیادلم گرفته😔
12 موضوع
پست
تنهایی همیشگی من😔
1397/11/23 23:38:06 15 پست
15
بچه هامیشه کمکم کنین😔
1397/11/23 14:14:12 10 پست
10
کیا امشب تنهان😞
1397/11/14 22:54:22 24 پست
24
بدجوری تنهام😞
1397/10/30 23:50:37 19 پست
19
میشه بیایین
1397/10/16 23:25:23 1 پست
1
شبتون بخیر
1397/10/07 03:37:15 6 پست
6
شوهر م نمیاد😞😞
1397/03/10 18:27:03 37 پست
37