لاکچریم

عضویت : 1399/09/09
زن
درج نشده است
کل انسانیت دراین یک بیت خلاصه شده است:  ای که می گویی مسلمان باش ،،   و میخواری مکن.،    می بخور منبر بسوزان ،   مردم آزاری مکن!✌✌
11 موضوع
پست
اجازه هست 😉✌😍
1399/12/09 13:03:48 0 پست
0
کاش برگردی 🥺🥺🥺
1399/12/09 09:07:10 0 پست
0
حرف حساب✌🌹
1399/12/08 01:32:05 0 پست
0
شعر....🌺🌺
1399/12/08 00:46:47 0 پست
0
ندانستیم ✌✌✌✌✌
1399/12/08 00:40:00 0 پست
0
رفیق😐😐😐😐
1399/12/05 16:35:22 0 پست
0
1997
1995