شبگردتنهاah1376

عضویت : 1398/07/05
زن
درج نشده است
شکرت خدا 😍شکرت شکرت و بازهم هزاران بار شکرت روز ۲۱/۱۰/۹۸بهترین روز زندگیم بود .چرا چون گفتن سالمی وقراره بیای بغلم دختر ناز مامانی😍😍😚 .خدایا ازت میخوای به همه منتظرا یه بچه سالم بدی تا طمع خوش مادر شدن و مخصوصا دختردار شدن رو بچشن .شکرت هزاران بار که میوه بهشتو بهم دادی 
من و فرزندانم

فقط 20 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40