یاس۱۳۷۵

عضویت : 1398/05/22
زن
درج نشده است
تیکر دوست دارم😊دوبار باردارشدم ولی سقط شدن چون مشکل ناهنجاری مغزی داشتن و ژنتیکی بود دکترا بهم گفتن نباید به روش طبیعی باردار بشم چون دوباره جنینام مشکل دار میشن و باید سقط کنم ولی من امیدم به خدا هست میدونم که منم یه روزی مادر بچه های سالم میشم...خداجونم کی میشه منم تیکر واقعی داشته باشم خداجونم من مطمئنم که تا تموم شدن این تیکر منم باردار میشم و بچه های سالم به منم میدی        رَبِ لا تَزَرنی فَرداً وَ اَنتَ خَیرُالوارِثین خدایا ممنونم ازت که میخوای این هدیه را بهم بدی😍
من و فرزندانم

فقط 35 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
18 موضوع
پست
رانندگی
1398/08/02 19:45:57 55 پست
55
پریودم عقب افتاده
1398/07/20 12:27:46 9 پست
9
10
ارثیه
1398/07/15 23:06:00 21 پست
21
زنه به شوهرش
1398/07/15 14:55:48 11 پست
11
مادرشوهرم تو مسجد
1398/07/14 00:41:08 46 پست
46
اسکرین شات
1398/07/09 18:18:56 55 پست
55
کربلا
1398/07/04 23:54:06 9 پست
9