ناپلونی

عضویت : 1398/09/18
زن
درج نشده است
من ریخته ام در رگ تو شیره ی جان هی چرخ بزن در دل و دل را بتکان این همنفسی چه حس و حالی دارد در پیکر من دو قلب دارد ضربان(خداجون عاشقتم)
من و فرزندانم

فقط 33 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1652