بانو_سریر

عضویت : 1396/03/19
زن
خدایا... ما رو ببخش که قدر هر قطره بارونت رو نمیدونیم، و بابت این بارش های گاه به گاه که ما لایق ش نیستیم، آنچنان که شایسته ی توست، از تو تشکر نمیکنیم...
1 موضوع
پست
واکسن کزاز در بارداری
1396/11/11 16:56:50 11 پست
11