عشقالو

عضویت : 1398/05/14
زن
درج نشده است

عاشق پسرم وهمسرم

شروع کاهش رژیم وزن اولیه ۸۳وزن هدف اول ۷۳ایشالله،وزن فعلی۸۰.۰۰😐
من و فرزندانم
- پسر - 3 سال
خوشگل‌جونم - پسر - 3 سال
1652