هلن۱۳۷۳

عضویت : 1400/01/10
زن
لیسانس حسابداری
دلتنگی یعنی صدای کسی که دوسش داری رو بشنوی،ولی وقتی سرتو برگردونی کسی رو نبینی،هم اینقدر غم انگیز....
16 موضوع
پست
رگ به رگ شدن
1400/07/27 19:53:00 0 پست
0
رگ به رگ شدن
1400/07/27 19:51:57 8 پست
8
زیارت عاشورا
1400/07/13 19:40:20 2 پست
2
کنکور
1400/06/30 14:30:51 15 پست
15
نی نی یار
1400/06/03 01:45:07 5 پست
5
خواستگار
1400/05/15 19:50:40 100 پست
100
37
زیارت عاشورا
1400/04/28 15:13:59 1 پست
1
سیاتیک
1400/04/28 12:06:58 6 پست
6