هلن3048

عضویت : 1395/06/30
زن
30 سال
درج نشده است
پادشاهی در خواب دید تمام دندانهایش افتادند!دنبال تعبیر کنندگان خواب فرستاد...اولی گفت: تعبیرش این است که مرگ تمام خویشاوندانت را به چشم خواهی دیدپادشاه ناراحت شد و دستور داد او را بکشند...دومی گفت: تعبیرش این است که عمر پادشاه از تمام خویشاوندانش طولانی تر خواهد بود...پادشاه خوشحال شد و به او جایزه داد!هر دو یک مطلب یکسان را بیان کردند اما با دو جمله بندی متفاوت...نوع بیان یک مطلب، میتواند نظر طرف مقابل را تغییر دهد... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
59 موضوع
پست
میشه لطفا بیاید😔
1399/04/01 21:23:55 3 پست
3
سلام عزیزانم🌹🌺
1399/03/11 17:06:48 7 پست
7
کسی میدونه؟
1399/02/05 17:54:19 4 پست
4
جاری بی نهایت بیشعور
1398/12/18 11:19:21 73 پست
73
کسی میدونه؟
1398/11/09 23:12:50 5 پست
5
دعا کنید برام❤🙏
1398/11/09 01:18:51 8 پست
8
احتمال بارداری😢
1398/10/30 10:08:00 2 پست
2
عمل لوزه
1398/10/14 16:42:57 18 پست
18
خانما بیایید کمک😭
1398/10/01 13:06:49 20 پست
20
2221