هلن3048

عضویت : 1395/06/30
زن
28 سال
درج نشده است
پادشاهی در خواب دید تمام دندانهایش افتادند!دنبال تعبیر کنندگان خواب فرستاد...اولی گفت: تعبیرش این است که مرگ تمام خویشاوندانت را به چشم خواهی دیدپادشاه ناراحت شد و دستور داد او را بکشند...دومی گفت: تعبیرش این است که عمر پادشاه از تمام خویشاوندانش طولانی تر خواهد بود...پادشاه خوشحال شد و به او جایزه داد!هر دو یک مطلب یکسان را بیان کردند اما با دو جمله بندی متفاوت...نوع بیان یک مطلب، میتواند نظر طرف مقابل را تغییر دهد... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
48 موضوع
پست
از این ظرفا کسی دیده📷
1398/08/06 17:44:53 15 پست
15
سوپ قارچ😋😋😋
1398/08/06 16:32:06 13 پست
13
پلاتین🧐
1398/07/11 23:33:01 4 پست
4
تورو خدا بیایید + عکس
1398/06/04 13:07:03 76 پست
76
بچم شیر مسموم خورده
1398/04/20 23:47:09 8 پست
8
1456