مگنون

عضویت : 1398/02/04
زن
26 سال
لیسانس
۴ چیز که حوا نتوانست به آدم بگوید ۱-آدمت میکنم ۲_از شوهرای دیگران یاد بگیر ۳_قبل از تو صد تا خواستگار داشتم ۴_میرم خونه ی مامانم' خوشبحال آدم  
من و فرزندانم
- دختر - 4 سال