لیوه

عضویت : 1398/10/08
زن
درج نشده است
می خواستم تایپک بزنم ولی با تایپک زدن فوقش چند صد نفر می بینه می خوام هرکی دید به خدا التماس کنه وجود نحست از زندگی خواهرم پاک شه  لطفا صلوات بفرستید که خواهرم از شر این عوضی راحت شه .روزی که اومد خواستگاری خواهرم هیچی نداشت... حتی لباس دامادی هم نداشت ی لباس معمولی مسخره تنش بود تو عروسیش .الان ۲۵سال گذشته همه چی داره ولی خرج اولیه خونه رو به زور میده بده هم هزارتا فحش ناسزا به خواهرم وبچه هاش میده بچه خواهرم مریضه دکتر نمی برش من به عدالتت خدایا خیلی وقته شک کردم 😔 لباس براشون نمی گیره بگیره هم چند سالی ی بار میگیره اونم با دعوا بدوبیراه ...با چشم خودم دیدم حق یتیم خورده پس چرا خدا کاریش نداره ؟چرا بلا سر بچه هاش میاره مگه چه گناهی کردن الان ۵۰سالشه جدیدا خیانتم می کنه ...پیش من به خواهر خودش بخاطر پول فحش ناموسی داده یا پدرش رو کتک زده پس این خدا کجاس که کاریش نداره 
24 موضوع
پست