یاسین....

عضویت : 1393/05/19
زن
28 سال
نگاهم به آسمان است ... خدا مرا اجابت خواهد کرد ...من مطمئنم روزی که بسیار نزدیک است فرشته ای برایم خواهد فرستاد تا بگوید ان مع العسر یسری...و آن روز خدا آرام نجوا میکند اکنون نوبت توست ..... مادر باش. دخترم بهار به زندگیه منو بابا خوش اومدی