titaa

عضویت : 1398/09/04
زن
متخصص در تمامی امور😅
‌نـ❌ـ با كسـ👤ـے بحثـ😌ـ كن و نـ❌ـ از كسـ👤ـے انتقاد كن.هر كـ👥ـےهرچے گفتـ🗣ـ بگـ😊ـو حقـ💎ـ با شماستـ👎🏻ـ و خودتـ🙆🏼ـ را خلاصـ⛓ـ كن
11 موضوع
پست
بیاین😅
1400/01/07 19:45:04 0 پست
0
😒😒😒هیییئییی
1399/12/17 15:46:31 14 پست
14
داستان زندگی
1398/11/15 15:24:13 117 پست
117
انسان دیگر...
1398/10/14 00:32:35 19 پست
19
بالاخره شد آنچه باید...
1398/10/13 12:50:49 7 پست
7
شوینده صورت و تونر
1398/10/03 19:02:41 37 پست
37
ایده عکاسی
1398/09/27 18:04:35 0 پست
0