بزن_تو_گوشش

عضویت : 1399/03/02
زن
25 سال
خنگول پخمه
-حالم خوب نیست🥶سردمه...+شاید *مُردی*،،حواست نیست...😓😔  
من و فرزندانم
... - دختر - 3 سال
.. - پسر - زیر یک سال
1995
1997