سوختم

عضویت : 2 هفته پیش
مرد
درج نشده است
خدایا به آبروی حضرت مادر اول ببخشم بعد ببرم...طفل معصوم ۱۷ ساله... دلم برا خودم تنگ شده.... الهی موهات بریزه اگ بهم بگی آنه ... اونوقت منم بهت میگم حسن کچل😐... لعنت به هرآنکه به تو اعتماد کرد ...
25 موضوع
پست
خداااااا😡۳
1398/06/23 17:37:45 155 پست
155
چی بگم والا
1398/06/23 16:35:35 2 پست
2
11
کنکوریای عزیز ی لحظ
1398/06/20 12:40:34 9 پست
9
32
ای خودا
1398/06/17 22:59:04 46 پست
46
کاربر کارافرینی در خانه
1398/06/17 14:08:05 23 پست
23
نی نی یار های عزیز
1398/06/15 08:02:16 11 پست
11
پرستو00
1398/06/14 23:14:19 18 پست
18