فراتاگون

عضویت : 1398/07/27
زن
24 سال
فوق لیسانس

من پرنده نیستم، و هیچ توری نمی‌تواند مرا به دام اندازد. من انسانی آزاد با اراده‌ای مستقل هستم.(شارلوت برونته)

کتاب، سفینه‌ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی‌نوردد.(فرانسیس بیکن)
1 موضوع
پست
کاکتوسم مریض شده
1398/08/02 20:16:11 22 پست
22