لیییییییلا

عضویت : 1396/10/24
زن
27 سال
لیسانس

رزمی کارم 

شما که غریبه نیستین، یه بار انضباطمو تجدید آوردم، شهریور مجبور شدم بیام ساکت بشینم تا قبول شم😂