ایسون

عضویت : 1397/06/10
زن
20 سال
دیپلم

👨+👧=👪

خدایا بعده ۲سال باکلی ناامیدی منو به ارزوم رسوندی ۹۸/۱/۲۶تست من +شد خدارو هزار بار شکر خدایا  ب سلامتی بزار تو بغلم و قسمت همه منتظرا ...واسم صلوات بفرسین قلبش تشکیل بشه نیمه شعبان  فهمیدم باردارم هدیه امام زمان خودت مواظبش باش 
من و فرزندانم

فقط 25 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1286