عروس_خانوم1

عضویت : 1396/02/13
زن
درج نشده است

خدایا. حکمتتو شکر، ممنون که منو لایق کردی فقط ازت میخام نینی سالم. و صالح بدی کاری به جنسیت ندارم تو مواظبمون باش،بچه ها در حق هم دعا کنید

خدایا برام حفظ کن نی نی امو،خانوما در حق هم دعا کنیم
867 موضوع
پست
در چه حالید؟
1397/12/29 17:50:51 11 پست
11
وای باردارا کمکم کنید
1397/12/28 16:48:01 29 پست
29
اتفاق امشب
1397/12/28 01:10:49 12 پست
12