مایا56

عضویت : 1390/12/29
زن
زیر یک سال
درج نشده است
ما هیچ وقت الزامی نداریم که بخاطر برداشت های اشتباه دیگران احساس ناراحتی به خودمان راه بدهیم .بلکه زمان بهترین عنصری هست که واقعیتها را نشان خواهد داد.