نمونهههههههههه2

عضویت : 1399/03/24
زن
لیسانس ریاضی و خشکلی
تف تف تف                                                                                                                                                                                                               تف تو این زندگی فقط  داری میخونی دوتا تف هم شما بریز 🤮                                                                                                                                  عقدی بدبختم😭چیه خشکل بدبخت ندیدی؟؟ 🤬🤫🤐تیکر عروسیمه االبته اگه خدا بخادا😬👏                                                                  
من و فرزندانم

فقط 24 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1786
1913