نفس79

عضویت : 1397/03/16
زن
درج نشده است
بخونیدلطفا**خدای مهربونم:میدونم از آرزوهام خبر داری و اونا فقط بین من و توان مثل یه راز...اما یه چیزی رو اینجا بلند میگم تا هرکس که دید آمین بگه .خدای قشنگم توروخدا هیچ عزیزی درد نکشه  و هیچ کس درد کشیدن عزیزشو نبینه  ..میگن ته ته التماس قسم به خود خداس خدایا توروخدا به حق هر آمینی که گفته میشه یه بیمار به زندگی شاد برگرده.آمین
60 موضوع
پست
بچه ها ناامیدم
1398/06/23 17:26:11 21 پست
21
عکس خودم
1398/06/06 01:40:57 87 پست
87
چالش.به عشقتون بگید
1398/06/06 01:14:56 60 پست
60
از فانتزیاتون بگید
1398/06/05 20:02:10 37 پست
37
بیاید نظرتونو بگید
1398/06/05 14:04:45 11 پست
11
11